Posts Tagged ‘podanie do Policji wzór’

Podanie do Policji wzór nr 3

Posted: Marzec 22, 2012 in Podanie do Policji
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mając na uwadze znaczenie moralności w wykonywaniu zawodu policjanta i jego służebną wobec społeczeństwa rolę, pragnę zaprezentować siebie, jako osobę, która kieruje się zasadami współżycia społecznego w życiu codziennym. Staram się postępować tak, aby moje działania mogły być przykładem praworządności, co w sytuacji gdy wstąpię w szeregi Policji, prowadzić będzie  do pogłębiania społecznego zaufania do funkcjonariuszy. 

(więcej…)

Reklamy

Podanie do Policji wzór nr 2

Posted: Marzec 8, 2012 in Podanie do Policji
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zasadniczą motywację do podjęcia służby w Policji stanowi dla mnie chęć pełnienia ważnej roli w społeczeństwie. „Ważność” nie oznacza jednak dla mnie poczucia wyższości wobec innych czy też świadomości posiadania nad kimś władzy. Wręcz przeciwnie. W moim odczuciu odgrywanie w społeczeństwie ważnej roli to możliwość dawania przykładu i podejmowanie działań, które w ostatecznym podsumowaniu, mogą odnieść skutek wręcz prewencyjny. (więcej…)

Podanie do Policji wzór nr 1

Posted: Marzec 1, 2012 in Podanie do Policji
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jako obywatel Polski, który od dziecka mieszka w tym kraju, pragnę wstąpić w szeregi Policji. Całość załączonej przeze mnie dokumentacji wskazuje, że spełniam wymagania formalne przewidziane prawem dla Kandydata do służby w Policji. Niemniej jednak w tym miejscy zamierzam przekonać Państwa, że mój charakter i predyspozycje pozwalają na powzięcie pewności, iż sprawdzę się jako Policjant.